Våre ølsortar er i salg på servering og butikk rundt omkring i heile landet. Vi distibuerer direkte ut til Gulatingbutikkar rundt omkring i landet og ellers til spesialbutikkar. Spesialgrossisten har ellers med seg våre ølsortar rundt omkring til sine kontaktar (Telefon: 91 34 21 60).

Ta gjerne kontakt dersom det er ynskje å selje våre produkt i butikk eller servering
epost: post@lomb.no eller telefon Olav: 958 44 455