SKJAAK er bryggja på ljos malt av bygg dyrka i Skjåk. Her er det svært lite nedbør og bøndene kan
kontrollere når åkeren får vatn. Dette gjev kornet ekstra god kvalitet. Gjev Vårherre oss sol, så skal oss sjølv skaffe væte, har det alltid vore sagt.

Innhald: Vatn, malt av bygg frå Skjåk, humle og gjær.

 

LJOST   RAUDT   MYRT   HØGRUTA   VAGLE   EINE   4-KORN   DØL   FJELLKVANN   MJØDURT  SKEI   SKJAAK   BJØRK   FEST  JO GJENDE   VINTERNATT   PEER GYNT   MOR ÅSE  KRÆMAR   LOMB NR. 1   RØYK