MOR ÅSE

Eit ljost og friskt lagerøl. Innhald: vatn, byggmalt, humle og gjær. 4,7 % alk. vol.

Mor Åse er eit offer utsett for ein alkoholisert mann og ein udugeleg son, som ho likevel er så glad i. Åse mister gods og gard og dør utslitt, men vakkert.

Det fyrste Peer Gynt-stemnet fann stad i 1928, og sidan 1967 har stemnet vort arrangert årleg, som ei feiring av den lokale Per Gynt i møte med Ibsens Peer Gynt.

Det er lange tradisjonar med ølbrygging i Gudbrandsdalen. Det beste kornet vart brukt og prosessen frå malting til ferdig øl vart utført med stor flid.

LJOST   RAUDT   MYRT   HØGRUTA   VAGLE   EINE   4-KORN   DØL   FJELLKVANN   MJØDURT  SKEI   SKJAAK   BJØRK   FEST  JO GJENDE   VINTERNATT   PEER GYNT   MOR ÅSE  KRÆMAR   LOMB NR. 1   RØYK