Pr. i dag har Lom bryggeri distribusjon av mange av ølsortane våre via ASKO og dei fleste sortane via nokre av GODT LOKALT sine avdelingar mellom anna GODT LOKALT Spesialgrossisten innlandet.  I tillegg har Gudbrandsdalsmat inne fleire av sortane våre på lager. Vi leverer også direkte til fleire av  Gulatingbutikkane. I tillegg til dette distribuerer vi direkte til ei rekkje butikkar og serveringsstader, fyrst og fremst på Austlandet.  COOP får våre produkt via GODT LOKALT eller ved direkte levering frå bryggeriet. Sjå våre produkt på lokalmat.no Våre sterkølsortar er nå inne i TilleggsUtvalget til Vinmonopolet og tilgjengeleg der. Vi har samarbeidsavtale med TINE og Gudbrandsdal frakt for forsending rundt omkring i heile landet. Vi arbeider kontinuerleg med utviding av sortiment tilgjengeleg via grossistledda både når det gjeld ølsortar og produkttypar.  Sjå vårt utvalg her…

            

Lom brewery currently distributes many of our beers via ASKO and most varieties via some of GODT LOKALT’s departments, including GODT LOKALT Spesialgrossisten Innlandet. The majority of the Gulating stores in Norway also have a selection of our beers on their shelves. Gudbrandsdalsmat has several of our varieties in stock.
In addition, we distribute directly to a number of shops and catering establishments, primarily in Eastern Norway. COOP gets our products via GOODT LOKALT or by direct delivery from the brewery. See all our products at lokalmat.no. Our strong beer varieties are now included in the Additions Committee to Vinmonopolet and available there. We have a cooperation agreement with TINE and Gudbrandsdal Frakt for shipping around the whole country. We are continuously working on expanding the range available via wholesalers, both in terms of beer types and product types.