SKEI

Ljos lager bryggja med malt frå Skjåk. SKEI er bryggja med malt av bygg dyrka på Kummen i Skjåk.
I Skjåk er det svært lite nedbør og bøndene kan kontrollere når åkeren får vatn. Dette gjev kornet
ekstra god kvalitet.

 

 

LJOST   RAUDT   MYRT   HØGRUTA   VAGLE   EINE   4-KORN   DØL   FJELLKVANN   MJØDURT  SKEI   SKJAAK   BJØRK   FEST  JO GJENDE   VINTERNATT   PEER GYNT   MOR ÅSE  KRÆMAR   LOMB NR. 1   RØYK