Lomb var skrivemåten på Lom brukt i dansketida for å markere den trykksterke siste konsonanten i språket. Dette var brukt av danske og danskeskrivande embetsmenn utover på 1500-talet og fram til landsmålet/nynorsken kom på 1800-talet. Lomb poståpneri, i Lomb prestegjeld vart oppretta ved Kgl. res. i 1851, men vart endra til Lom postopneri berre eit par år seinare.  
lomb fane2011 620

kyrkjebokDei danskspråklege prestane og andre embetsmenn skreiv det slik dei oppfatta uttala til bygdafolket.  Med b-en vart o-en stutta ned slik at det vart nærare Låmm enn Loom, som mange seier i dag.

 

Lomverar på 300-årsjubileet for slaget i Kringen 1612 med Lomb-fane. Bak f.v.: Halvor Ofigsbø, Kristen Kjæstad, Hans Nyhus, Th. Garmo, Harald Graffer Fremst f.v.: Hans Hidem, Karen Aukrust (g. Sulheim), Kari Aukrust, L.P. Thorkveen, Marit Gaupar (g. Kvamme), Torø Sulheim, Eirik Ridsar, Lars Hørven (f. 1874) Fotograf: Hans H. Lien (Skjåk Historielag).