Lom bryggeri produsere øl under merkevara Lomb. Det vil bli lagt opp til eit mest mogleg lokalt preg med utgangspunkt i ølidentitet. Vi produserer lager av forskjellige variantar.

LJOST   RAUDT   MYRT   HØGRUTA   VAGLE   EINE   4-KORN   DØL   FJELLKVANN   MJØDURT  SKEI   SKJAAK   BJØRK   FEST  JO GJENDE   VINTERNATT   PEER GYNT   MOR ÅSE  KRÆMAR   LOMB NR. 1   RØYK

img_1501