Lom bryggeri er eigd av Ogro Holding SA (Olav Grjotheim, John Are Grjotheim, Håvard Grjotheim) og Kvervill as (Ola Gjeilo) med produksjonslokale i driftsbygninga til Håvard Grjotheim i Liavegen 367 i Lia i Lom. Det er installert eit tsjekkiskbygt brygghus med ein kapasitet på 1000 liter. I alt har vi ha 10 stk. gjærings- lagringstankar på 1000 liter, 3 tankar på 2000 liter og ein tank på 3000 liter.  Håvard eig og leiger ut lokala til bryggeriet. Ogro er i tillegg til deleigar av bryggeriet ansvarlege for bryggeributikken og bryggeripuben.

Våre ølsortar er i salg på servering og butikk rundt omkring i heile landet. Vi distibuerer  til Gulatingbutikkar rundt omkring i landet via Gulating sitt eige distribusjonsnett og ellers til spesialbutikkar. Spesialgrossisten Innlandet har ellers med seg våre ølsortar rundt omkring til sine kontaktar (telefon: 91 34 21 60). Ta gjerne kontakt dersom det er ynskje å selje våre produkt i butikk eller servering. Epost: post@lomb.no eller telefon Olav: 958 44 455
John Are Grjotheim (bildet) tek seg nå av all brygging i Lom bryggeri og har full kontroll på all elektronikk og tekniske installasjonar. John Are har vore med å byggje opp anlegget vårt frå starten av og vore involvert i alle delar av produksjonen frå starten av i 2016.
Olav Grjotheim (tlf. 95844455) tek seg av salg og kundekontakt og legg sjela si i å kunne levere så raskt som mogleg. I tillegg til dette arbeidet er Olav i full sving i bryggeriutsalget og er saman med John Are og Håvard i OGRO i ferd med å ferdigstille bryggeripuben på den gamle låven i bygninga, der det mellom anna vil bli arrangert ølsmaking.
Ola Gjeilo tek seg av det aller meste av kontorarbeid og er svært delaktig i utviklilnga av ølsortane. Han skaffar til veges alt som skal til av lokale ingrediensar. I tillegg tek Ola seg design- og profilbiten med god hjelp av Synne Gjeilo og i godt samarbeid med Phen i M8 Design på Kapp.
Håvard Grjotheim er tilsett i bryggeriet i halv stilling og har hovudansvaret for tappeanlegget. Håvard har også vore involvert i oppbygginga av bryggeriet frå dag ein og vil etter kvart også bli meir involvert i bryggeprosessen. Håvard er dessutan huseigar og står ansvarleg for bygningsmassene.
Jo Jordet starta i lære i bryggeriet august 2021. Jo har lang erfaring med heimebrygging og blir med i det daglege arbeidet i bryggeriet framover. Det tek nok ikkje lang tid før Jo bryggjar på eigehand.