DØL

DØL er heilt og haldent bryggja på malt av bygg dyrka i Skjåk. Her er det svært lite nedbør og bøndene kan kontrollere når åkeren får vatn. Dette gjev kornet ekstra god kvalitet. Gjev Vårherre oss sol, så skal oss sjølv skaffe væte, har det alltid vore sagt. Det er Tore Rune Kummen som dyrkar byggen – ein torads som heiter Salome. Denne har vi fått malta på Norsk Malt på Furnes og har nå gjennomført prøvebrygging med gode resultat. Dei fyrste 4000 flaskene vart tappa 15/4 2020.

Innhald: Vatn, malt av bygg frå Skjåk, humle og gjær.

 

LJOST   RAUDT   MYRT   HØGRUTA   VAGLE   EINE   4-KORN   DØL   FJELLKVANN   MJØDURT  SKEI   SKJAAK   BJØRK   FEST  JO GJENDE   VINTERNATT   PEER GYNT   MOR ÅSE  KRÆMAR   LOMB NR. 1   RØYK