PEER GYNT

Myrk lagerøl krydra med krekling og eine. Innhald: Vatn, byggmalt, humle, eine, krekling og gjær.

Henrik Ibsen vandra gjennom dalen i 1862, og vart fortalt historier og segn om Per Gynt. Per skulle ha svært godt lag med de underjordiske og var ein dugeleg skyttar og fiskar. Det fyrste Peer Gynt-stemnet fann stad i 1928, og sidan 1967 har stemnet vort arrangert årleg, som ei feiring av den lokale Per Gynt i møte med Ibsens Peer Gynt. Krekling og eine er av dei mest vanlege vekstene i dei fjellområda som Peer Gynt vanka.

 


LJOST   MOR ÅSE   MJØDURT   SKJAAK   SKEI   BJØRK   HØGRUTA   VAGLE   4-KORN   EINE   DØL    FJELLKVANN   JO GJENDE   PEER GYNT    2469   RAUDT   VINTERNATT   MYRT   FEST    (KRÆMAR)   (LOMB NR. 1)   (RØYK)   Last ned oversikt