Håvard Grjotheim eig og står for utbygginga av driftsbygninga som er ombygt frå låve til bryggeri. Håvard er også svært involvert i mykje av arbeidet med brygging og tapping.