Vi selger tappeanlegget som vi starta opp med i bryggeriet vårt i 2015. Dette er eit IC Filling frå Italia med dobbelt kapselsystem.  Model COMPACTBLOCK 6/6/1. Anlegget er brukt i ca tre år og vi har hatt gjennom ca 120 000 liter / 240 000 flasker med anlegget i løpet av desse åra. Sidan årsskiftet 2018/2019 har anlegget stått lagra på ein god måte. Tadas Kanopka (nå i Angeltvedt Consulting AS) var forhandlar for dette tappeanlegget og kan bistå ved igangkjøring.  Anlegget kan inspiserast i bryggeriet vårt i Grjotheim i Lom.

2x26mm crown capper, full auto controll of evacuation, purging, filling. Made for 50cl standards but easy to change format to any size bottle. Filling speed for beer 600b/h.

Pris nytt anlegg 2015: EU  35 000   Sjå ny modell av anlegg på IC Fillingssystem sine sider.  Ta kontakt for meir info. post@lomb.no / Olav 95844455