Ola Gjeilo er den andre bak Lom bryggeri. Ola har vore aktiv med hobby/ kjellarbrygging i mange år. Etter at ungdomskamerat Grjotheim vendte attende til heimbygda etter 20 år i Oslo, vart det satsing på Smak i Lom og dermed mykje kontakt med mikrobryggeribransjen. Ola har arbeidd med reklame og trykksaker sidan 1991 i firmaet Visus. Han er aktiv i skog og mark på jakt etter urter og bær som blir nytta i ølbrygginga.