Jens Niemann frå Berlin har etter 15 år i forsikringsbransja i Tyskland, flytta saman med familien til Lom og har budd i Lom dei siste åra. Jens gjekk i bryggpraksis på bryggeri i Potsdam i Tyskland vinteren 2014 og har stått for ei rekkje testbrygg av forskjellige variantar sidan hausten 2014. Jens bur nå i Grjotheim saman med sambuar og nyfødt son.
Epost: jens@lomb.no