Våre ølsortar er i salg på servering og butikk rundt omkring i heile landet. Gulating distribuerer våre sortar ut til sine butikkar og mange daglegvare- og spesialbutikkar har heile eller delar av vårt sortement tilgjengeleg.  Mange Coop-tilknytte butikkar i Gudbrandsdalen og indre delar av Sogn har våre produkt i hyllene.

Ta gjerne kontakt dersom det er ynskje å selje våre produkt i butikk eller servering. post@lomb.no