MJØDURT

Ljos lager krydra med mjødurt frå fjellheimen. Mjødurt, eller ølgras, veks i skog og eng ved vatn og bekker – også høgt til fjells. I blomstringa er dette ei vakker plante med ei utprega sterk og søt lukt som minner om nyslått høy. Mjødurt blir brukt som krydder i vin og brennevin og skal ha ei rekkje medisinske eigenskapar.

Innhald: Vatn, byggmalt, humle, mjødurt og gjær.
4,7 % alk. vol. 0,5 l.

LJOST   RAUDT   MYRT   HØGRUTA   EINE   4-KORN   FEST   VINTERNATT   KRÆMAR   LOMB NR. 1   FJELLKVANN   RØYK   MJØDURT  JO GJENDE