LOMB NR. 1

Det aller fyrste brygget tappa frå «storbryggeriet» i Grjotheim.  Eit ljost lagerøl med fin sødme og lite humle. Dette var prøvebatchen på anlegget og blir nok ikkje bryggja på nytt.
Innhald: Vatn, byggmalt, humle og gjær.

 

LJOST   RAUDT   MYRT   HØGRUTA   EINE   4-KORN  DØL  FJELLKVANN   MJØDURT  FEST  JO GJENDE   VINTERNATT   PEER GYNT   MOR ÅSE  KRÆMAR   LOMB NR. 1   RØYK