JO GJENDE
Myrk/gyllen lager krydra med krekling og eine, som er dei mest vanlege vekstene i dei fjellområda som Jo Gjende vanka.

Innhald: Vatn, byggmalt, humle, eine, kreklig og gjær.

 

LJOST   RAUDT   MYRT   HØGRUTA   EINE   4-KORN  DØL  FJELLKVANN   MJØDURT  FEST  JO GJENDE   VINTERNATT   KRÆMAR   LOMB NR. 1   RØYK