Lom bryggeri produsere øl under merkevara Lomb. Det vil bli lagt opp til eit mest mogleg lokalt preg på ølprodukta med utgangspunkt i ølidentitet.

Lom bryggeri produserer lager av forskjellige variantar der vi brukar opp att same gjæren frå gong til gong. Produksjon av lagerøl er mykje meir tidkrevande og omfattende enn ale-produksjon. Vi leverer øl som er ferdig gjæra og karbonert før flasking.

img_1501