Lom bryggeri produsere øl under merkevara Lomb. Det vil bli lagt opp til eit mest mogleg lokalt preg med utgangspunkt i ølidentitet. Vi produserer lager av forskjellige variantar.

LJOST   RAUDT   MYRT   HØGRUTA   EINE   4-KORN  DØL  FJELLKVANN   MJØDURT  FEST  JO GJENDE   VINTERNATT   PEER GYNT   MOR ÅSE  KRÆMAR   LOMB NR. 1   RØYK

img_1501