Lom bryggeri produsere øl under merkevara Lomb. Det vil bli lagt opp til eit mest mogleg lokalt preg med utgangspunkt i ølidentitet. Vi produserer lager av forskjellige variantar.

LJOST   RAUDT   MYRT   HØGRUTA   EINE   4-KORN   FEST   VINTERNATT   KRÆMAR   LOMB NR. 1   FJELLKVANN   RØYK   MJØDURT   JO GJENDE

img_1501