RØYK

Lagerøl bryggja på røykt malt. Røysmaken på ølet kjem av at malten er tørka med bruk av røyk. Frå gamalt av vart malten tørka i tørrstugu eller baksthus der det gjerne var røykfylt. Dette ga røyksmak på ølet. Røyksmaken er kanskje mest typisk i brenne-vinsproduksjonen, der det blir fyra med torv for å få røyksmak på malten og det ferdige produktet.

Innhald: Vatn, byggmalt, humle og gjær.
4,7 % alk. vol. 0,5 liter  12 IBU