Lom bryggeri er eigd av Ogro Holding SA (Olav Grjotheim, John Are Grjotheim, Håvard Grjotheim) og Kvervill as (Ola Gjeilo) med produksjonslokale i driftsbygninga til Håvard Grjotheim i Liavegen 367 i Lia i Lom. Det er installert eit tsjekkiskbygt brygghus med ein kapasitet på 1000 liter. I alt har vi ha 10 stk. gjærings- lagringstankar på 1000 liter og 2 stk. på 2000 liter.  Håvard eig og leiger ut lokala til bryggeriet.