img_1152 img_1103 img_1106 img_1093 img_1095

Lom bryggeri er eigd av Ogro Holding SA (Olav Grjotheim, John Are Grjotheim, Håvard Grjotheim) og Kvervill as (Ola Gjeilo) med produksjonslokale i driftsbygninga til Håvard Grjotheim i Liavegen 367 i Lia i Lom. Det er installert eit tsjekkiskbygt brygghus med ein kapasitet på 1000 liter. I alt har vi ha 10 stk. gjærings- lagringstankar. Realistisk for oss på årsbasis vil i fyrste omgang å kome opp på ein årsproduksjon på 50 000 liter. Brewservice v/ Tadas Kanopka er ansvarleg for planlegging og prosjektering av anlegg.