Lomb var skrivemåten på Lom brukt i dansketida for å markere den trykksterke siste konsonanten i språket. Dette var brukt av danske og danskeskrivande embetsmenn utover på 1500-talet og fram til landsmålet/nynorsken kom på 1800-talet. Lomb poståpneri, i Lomb prestegjeld vart oppretta ved Kgl. res. i 1851, men vart endra til Lom postopneri berre eit par år seinare.  
lomb fane2011 620

kyrkjebokDei danskspråklege prestane og andre embetsmenn skreiv det slik dei oppfatta uttala til bygdafolket.  Med b-en vart o-en stutta ned slik at det vart nærare Låmm enn Loom, som mange seier i dag.