LJOST
Friskt lagerøl.

Innhald: vatn, byggmalt, humle og gjær. 4,7 % alk. vol.  10 IBU. LJOST er nå debio-sertifisert.

Lom er av dei turraste stadene i landet. Vatnet vart derfor ført i vassvegar frå fjellet og ned til dalen slik at det vart mogleg å drive landbruk og dyrke korn. «Gjev Vårherre sol, ska’ oss sjølve skaffe væte» blir det sagt.

LJOST   RAUDT   MYRT   HØGRUTA   EINE   4-KORN  DØL  FJELLKVANN   MJØDURT FEST  JO GJENDE  VINTERNATT   KRÆMAR   LOMB NR. 1   RØYK