DØL

DØL er heilt og haldent bryggja på malt av bygg dyrka i Skjåk. Her er det svært lite nedbør og bøndene kan kontrollere når åkeren får vatn. Dette gjev kornet ekstra god kvalitet. Gjev Vårherre oss sol, så skal oss sjølv skaffe væte, har det alltid vore sagt. Det er Tore Rune Kummen i Skjåk som har dyrka byggen – ein torads som heiter Salome. Denne har vi fått malta på Norsk Malt på Furnes og har nå gjennomført prøvebrygging med gode resultat, slik at vi nå er innstilt på å gå i gang med produksjon av DØL – eit øl med kun lokal malt.

Innhald: Vatn, malt av bygg frå Skjåk, humle og gjær.
Lagrast best kjøleg på 6-8oC.

 

LJOST   RAUDT   MYRT   HØGRUTA   EINE   4-KORN  DØL  FJELLKVANN   MJØDURT FEST  JO GJENDE  VINTERNATT   KRÆMAR   LOMB NR. 1    RØYK