Lom bryggeri produsere øl under merkevara Lomb. Vi produserer lagerøl som i størst mogleg grad skal ha lokal tilknytning enten det gjeld bruk av råvarer, historisk tilknytning eller geografi. Lom bryggeri har produksjonslokale i det som tidlegare var låven på driftsbygninga i Grjotheim i Lom.